Látvány utáni rajzok | galéria

Látvány utáni rajzok

Gyakorlás

Ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy némelyik rajzom egy kicsit elrugaszkodott egy kicsit a valóságtól(besüpped a talaj, ködve vész a székláb, haonslók), esetekben ez is volt a cél. Felvételin természetesen nem ilyen rajzot kérnek, hanem a látványt kell minél pontosabban és szebben visszaadni.

Drapéria Hegedű Cipő és csizma Fekvő rajzbak
Egy magányos szék Rajzbak és polc Szék és hokedli Szék és kincsesláda
Festőállvány Szék és állvány Virág Két szék a ködben

Szabadkézi rajz - Rajz 1

"A tantárgy feladata, hogy a hallgatókat megismertesse a térbeli ábrázolással, a perspektívával és annak törvényszerűségeivel. Ez az egyszerű testek ( kocka, hasáb, henger, prizma) eleinte vonalas perspektivikus, később fény-árnyék tónusos ábrázolásán keresztül történik. A továbbiakban a bonyolultabb térbeli formák (bútor, drapéria, térrészlet) ábrázolásával a differenciált tónusok és egyszerűbb térbeli geometriai összefüggések és a színtan alapjainak megismerésével zárjuk a félévet."

Gondolom mindenféle leírásnál érdekesebb, ha fölteszem az 1. féléves rajzokat. Egy félévben 3 "zárthelyi" van, amik után be kell adni a mappát az összes addigi rajzzal együtt. Kapunk jegyet a zh-ra meg a mappára. Év végén az összes rajzot be kell adni az utolsó zárthelyivel. A végső jegy nem feltétlenül a korábbiak átlaga, inkább a tendenciát nézik, azt hogy mennyit fejlődsz az év során...

1.rajz: Kocka, hasábok 1 2.rajz: Kocka, hasábok, prizma 1 3.rajz: Kocka, hasábok, prizma 2 4.rajz: Kocka, hasábok, prizma 3
5.rajz: Kocka, hasábok, hengerek 6.rajz: Fekvő 7.rajz: Hasábok, 8.rajz: Kocka, hasábok, álló körgyűrű (1. zárthelyi)

Az 1. zh-ig bezárólag csak vonalas rajzokat kellett csinálni. Ezeknek a lényege a helyes arány, a perspektíva, a jól eltalált rálátás, az elvileg szép, egyenes vonalak. :-) Az első zh-nál a kék vonal és a kérdőjel a perpekítva hihetőségét kérdőjelezi meg-teljesen jogosan. A henger, vagy ellipszis rajzolásának lényege szerintem elég jól láthatóak: meg kell rajzolni azt a befoglaló téglalapot, négyzetet, vagy téglatestet, amit érint a kör(vagyis az ellipszis). Talán legjobban a "Fekvő boltívnél" az, amiről itt írok...

9.rajz: Kocka, hasábok 10.rajz: Kocka, hasábok, paraván 1 11.rajz: Kocka, hasábok, paraván 2 12.rajz: Kocka, hasábok, henger, paraván 1 13.rajz: Kocka, hasábok, henger, paraván 2(2. zárthelyi)

Az 1. és 2. zh közötti időszakban nem kellett új formát, alakzatot rajzolni. Ami nagyon fontos, az a tónusozás. Amint láthatjátok, én gyakorlatilag csak vonalasan tónusozok, egyszerűen azért, mert ezt szeretem. Azt hiszem a legtöbb rajznál látható az általam annyira favorizált tükröződés is.

14.rajz: Szék, hasábok, paraván 15.rajz: Két szék 16.rajz: Szék, asztal, hasábok 17.rajz: Rajzbak, drapéria, henger 18.rajz: Drapéria
19.rajz: Drapéria, henger, hasábok 20.rajz: Folyosó (egyiránypontos) 21.rajz: Lépcsőház 1 22.rajz: Lépcsőház 2 (3. zárthelyi)

A 2. és a 3. zh közötti, utolsó időszakban már kevésbé szabályos geometriai formák jelentek meg. Először is a bútorok, ezt követte a drapéria, végül kivonultunk rajzolni a folyosóra, és a lépcsőházba. A 2. zh-nál a kompozíció nem lett teljesen jó: tulajdonképpen egy A/4-es rajzlapra is ráfért volna az, amit rajzoltam. A folyosó egyiránypontos, tulajdonképpen ugyanolyan, mint egy térrekonstrukciós, csak itt már nem kellett semmit sem rekonstruálni. :-)

Építészeti ábrázolás alapjai - Rajz 2.

"A tárgy feladata az, hogy alapfokon kreatív gondolkodásra szoktassa a hallgatókat a rajzon keresztül. A tárgy szorosan ráépül az előző félév eredményeire. Célunk, hogy a reprodukáló szemléletről átvezessük a hallgatókat a konstruáló, produktív ábrázolásra. A félév során a reproduktív műtermi rajzolásról a kiegészítő, önálló gondolati tartalmakat is kifejező konstruktív, szerkezetes szabadkézi rajzra helyezzük át a hangsúlyt. A kreatív gondolkodás elősegítésére egyszerű térmodellezési feladatot is el kell készíteni."

1.rajz: Hasábok, henger (fekete-fehér) 2.rajz: Hasábok 1 (meleg színek) 3.rajz: Hasábok 2 (hideg színek) 4.rajz: Hasábok 3 (komplementer színek)
5.rajz: Hasábok 4 (hideg színek) 6.rajz: Hasábok 5 (komplementer színek) 7.rajz: Hasábok 6 (hideg színek), 1. zárthelyi

A félév első felében tulajdoképpen ugyanazt rajzoltuk, mint az 1-ben, azzal a különbséggel, hogy itt már színes ceruzát használtunk a grafit helyett. Hol hideg, hol meleg színekkel, hol pedig kiegészítő (komplementer) színekkel dolgoztunk. Ha két komplementer színnel rámész ugyanarra a területre, akkor szürkét kapsz.

Színsor 1 Színsor 2

Színsorok festésével lehet fejleszteni az ember színlátását. Ezért kaptuk házi feladatként két színsor megfestését(temperával). Az első feladat színsorai sorrendben: Bal oldalt fekete, jobb oldalt szürke. Az 1. semleges, a 2. "hideg szürke", a 3. pedig "meleg" szürke. Ez nem nagyon látszik, pláne monitoron keresztül, de én tudom, hogy a 2-ba kevertem pirosat, a 3-ba pedig egy kevés kéket. :) A 4. és 5-ik színsorok pedig két-két komplementer szín közötti átmenetet ábrázolnak.(Elvileg középen kellene szürkének lennie.)

A 2. feladatnak a lényege az, hogy balról jobbra egyre telítettebbek(kékebbek) a színek, föntről lefele pedig egyre sötétebbek.

8.rajz: Lépcsőház 9.rajz: Könyvtár, 10.rajz: 11.rajz: Lépcsőház 2 (aula), 2. zárthelyi

A félév második felében a lépcsőházzal kezdtünk, majd utána kimentünk a szabadba, ha már egyszer tavasz van és süt a Nap... :) A kinti épületek tónusozására nem nagyon jutott idő, végül a félévet egy másik lépcshőház lerajzolásával zártuk.

A színsorok festegetésén kívül egy másik házi feladat volt egy makett megtervezése. Csak annak kellett teljesülnie, hogy a felhasznált elemek merőlegesek egymásra. Lehetett használni hasábokat, síkokat, egyeneseket is. Miután kitaláltuk a makettet, meg kellett építeni, majd valahonnan megvílágítva lerajzolni.

Makett

Intuitív ábrázolás - Rajz 3.

"A tantárgy az építészeti formálás alapjaival, képi megjelenítésével, az épített környezet ábrázolásával ismerteti meg a hallgatókat. A félév során a hallgatók a tömeg- és térformák; a külső és belső terek; a szín, a plasztika kérdéseivel foglalkoznak és az építészeti grafika alapjaival ismerkedhetnek meg bővebben."

Ebben a félévben már az volt az elsődleges cél, hogy azt rajzoljuk le, amit látunk, inkább azt, amit láttatni szeretnénk. Ezért minden A3-as rajz előtt kellett néhány A/4-es vázlatot is rajzolni, amiken kitaláljuk, hogy mit is szeretnénk rajzolni. Persze segítségképpen volt egy-két kocka, vagy a saját makettünk, de ezeket a beállításokat nyugodtan át lehetett rajzolni, kiegészíteni.

Az iroda és aula rajznál azt hiszem lehet érzékelni ezt a szemléletbeli különbséget. Az első próbálkozások még a korábbi beidegződés szerint készültek, a másodiknál pedig kigondoltam egy lehetséges, (legalább valamennyire) hihető perspektív rendszert, és utánba abban rajzoltam meg az épület tömegét, és az aula terét.

1. rajz: 2. rajz: 3. rajz: BME 4. rajz: BME

A makett rajzok is úgy készültek, hogy először fölveszem úgy a három iránypontot, ahogy szerintem jól nézne ki a makettem. Vagyis egy 15x15 cm-es beállítást próbáltam úgy ábrázolni, mintha egy nagy épület lenne. Ehhez "csak" föl kellett venni egy 3. iránypontot, amibe a fügőleges élek összetartanak. Alkalmasságin persze nem kell három iránypontos perspektívában rajzolni, ezt az egészet csak az érdeklődők kedvéért írtam le...

5. rajz: Makett vertikálisan megnyújtva 6. rajz: Makett horizontálisan megnyújtva 7. rajz: Makett -színes- 1 8. rajz: Makett -színes- 2 9. rajz: Makett -színes- 3 zárthelyi rajz